המכון ע"ש לוי אשכול הוקם לזכר ראש הממשלה לוי אשכול בשנת 1971 בפקולטה למדעי החברה. המטרה המרכזית של המכון הינה תמיכה במחקרים הנוגעים לחברה הישראלית בנושאים חברתיים, כלכליים מדיניים ותרבותיים. המכון תומך במחקרים המבוצעים ע"י אנשי סגל או תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.