חוקרים ומחקריהם

 

מחקרים שזכו לתמיכה. ניתן לצפות לפי סדר שנים.

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ד (תואר שלישי)

 

לאה אונגר
ביה"ס לחנוך

תפיסות הורים עולים מאתיופיה את חינוך ילדיהם בבית ובגן בישראל

דפנה שרב
ביה"ס לחנוך

פניית מתבגרים לעזרה מהורים ומאנשי מקצוע

יפעת חן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"נשים באמצע"- הוספת תפקיד הליווי של בן משפחה מאושפז , לריבוי תפקידיה של האישה

בת כצמן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

תוצאות ביניים של טיפול בקשישים נפגעי אלימות

שלהבת משומר-עטר
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מאפיינים אישים של הילד, המשפחה והמוסד כמנבאים תפקוד פסיכו-חברתי וחינוכי של ילדים ובני נוער בפנימיות שיקומיות וטיפוליות

ירון ארגז
המחלקה לגאוגרפיה

תרומת ההשקעה הציבורית בפיתוח תשתית ענף התיירות לצמיחה כלכלית אזורית בישראל

צפריר גזית
המחלקה לגאוגרפיה

התנהגות סביבתית כאינטראקציה בין מרחבים סביבתיים

יסקוביץ שרון
המחלקה למדע המדינה

זכויות חברתיות ותמורות במדינת הרווחה בישראל ,1985-2000

דבי בביס
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאחדות עולי אמריקה הלטינית- דינמיקה של ארגון וולנטרי בהגירה ובקליטה

אבי שושנה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ביוגרפיות אלטרנטיביות, על הבניות מחדש של ה"עצמי האמיתי" בקרב בוגרי/ות הפנימייה "למחוננים טעוני טיפוח" ובקרה אחיהם/ן אשר התחנכו בבית המשפחה

ורד מדר
החוג לפולקלור

שירת נשים תימניות: שפת הגוף והגוף כשפה

אופיר ממן
החוג לתיאטרון

תל"ם תיאטרון למעברות, הדינמיקה בין המרכז לפריפריה בשדה יצירתה של תרבות לאומית

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ה (תואר שלישי)

 

ניר גזית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מפגש בין מערכות היברידיות: שרות מילואים באינתיפדת אלאקצא

אחמד חליחל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הקשרים בין הגורמים החברתיים, התרבותיים והכלכליים לבין דפוסי הנישואין: נשואי קרבה, נשואי פנים וחוץ לישוב בקרב המוסלמים בצפון ישראל

יצחק דהן
המחלקה לגיאוגרפיה

התרבות הפוליטית בעיירות הפיתוח כגורם מעצב של הארגון החברתי והמרחבי

עמרי מצר
המחלקה למדע המדינה

ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית- ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ ישראל המנדטורית

רונן מנדלקרן
המחלקה למדע המדינה

כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל

מיכל נויבואר-שני
המחלקה למדע המדינה

קביעת סדר יום ציבורי בהקשר הישראלי: סוגיות דת ומדינה

רוני סרור
המחלקה לפסיכולוגיה

הקשר בין מעורבות ורגישות אבהית ובין היכולת הרגשית חברתית של ילדים ערבים בגן חובה

רבקה נריה-בן שחר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל-דפוסי חשיפה ואופני קריאה

גתית גילרן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

הפרעות אכילה בארגון אכלני יתר אנונימים בישראל- הבניית הזהות, מגדר ואתיקה

רביע חלאילה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מודרניזציה ומסירות ילדים להורים קשישים בחברה הערבית בישראל

הילה חיים צוייג
ביה"ס לעבודה סוציאלית

השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית של מתבגרים

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

משפחות פלסטיניות –ישראליות שאיבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000, תהליכי אבל , טראומה וזהות.

אחמד אבו-עביד
ביה"ס לחינוך

השפעת החינוך הקדם ספרי על הישגים לימודיים וקוגנטיביים של ילדים בביה"ס יסודי

קארי ורשבסקי
ביה"ס לחינוך

זהות יהודית משיחית בישראל

ליילה עבד רבהו
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

שיח נשים בבתי הדין השרעי בירושלים ובטייבה

אורנה כהן
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

חברי הכנסת הערביים במפלגות הציוניות וברשימות הלווין: בחינת השתלבותו של מיעוט במערכת פוליטית 1948-1988

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ו (תואר שלישי)

 

הדס רוט טולדנו
המחלקה למדע המדינה

"תפקיד התקשורת בתהליך קביעת המדיניות: ניצול הדדי בין בירוקרטים לעיתונאים"

אהוד שפיגל
המחלקה למדע המדינה

תפקיד הגיבור כסוכן אלימות קבוצתית: היבטים קבוצתיים ותרבותיים של הפעלת אלימות לשם השגת מטרות פוליטיות

גלית סעדה-אופיר ז"ל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האוניברסיטה העברית כזירת פעילות סטודנטיאלית

עמליה קדם
החוג למוסיקולוגיה

בית כנסת ישראלי- מפגש בין מסורת מוסיקליות

נמרוד הגלעדי
החוג להיסטוריה

השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית ממלחמת העולם השניה ועד לימי הצנע

עאמר דהאמשה
החוג לפולקלור יהודי והשוואתי

שם למקום: שמות הישובים הערביים בגליל ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית

מוסא שווארבה
שפה וספרות ערבית

הדיאלקט הבדואי של התיאהא בנגב: פונולוגיה, מורפולוגיה וסוגיות נבחרות בתחביר

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ז (תואר שלישי)

 

תהילה בלומנטל
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"רווקות דתיות אורתודוקסיות הבוחרות להפוך לאמהות ללא בן זוג: קבלת ההחלטה והשפעותיה על התפיסה העצמית והחברתית"

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"משפחות פלסטיניות שאבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000: תהליכי אבל ,טראומה וזהות"

מיה בניש-וייסמן
המחלקה לפסיכולוגיה

"עלייה האמנם? סיפורי הצלחה ואי הצלחה בעליית שנות ה-90 מרוסיה לישראל"

לורה ורטון
המחלקה למדע המדינה

"גלגוליה של אידאולוגיה חברתית, ממפלגת פועלי ארץ ישראל ועד למפלגת העבודה הישראלית 1965-1990"

קרן-אור שלזינגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"עצמיים-נוודים, שדות זהות ותודעת גבולות בחברות קונפליקטואליות , מקרה בוחן: גבולות ישראל-פלסטין כמארג חברתי"

יצחק חפוטה (חופי)
ביה"ס לחינוך

"זיקה בין כשרים טיעונים ,מושגיים ולשוניים המשוקעים בשאלות פתוחות במבחנים להערכת הישגים לבין הבנה של תלמידים בלימוד מדעים"

יעל נתיב
ביה"ס לחינוך

"נערות רוקדות- המפגש בין נעורים , גוף ומגדר בבתי ספר תיכוניים בישראל"

איתמר רדאי
החוג להיסטוריה

"בין שתי ערים: חברה , מוסדות ולוחמים ערבים בירושלים וביפו, 1948-1947"

אבישי בניש
הפקולטה למשפטים

"הפרטת שירותים חברתיים בראי המשפט-הציבורי- חקר מקרה של הפרטת מבחני הזכאות לגמלאות קיום בישראל ובעולם"

ענבל וילמובסקי
המכון לקרימינולוגיה

"מבט פמיניסטי על אלימות ב- dating בישראל"

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ח (תואר שלישי)

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ח (תואר שלישי)

נתנאל פישר
המחלקה למדע המדינה

הגיור בשירות המדינה- מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן

שרה זלצברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות, גברים מרקע חרדי

רחל ורצברגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

כשעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית בארץ ישראל.

ארי אנגלברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הציונות הדתית ובעיית הרווקות המתמשכת.

מיכל קראבל- טובי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חליפת זהויות: בין סוביקט למדינה בגיור אורתודוכסי במדינת ישראל.

נור בר-און
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בין תיירות להגירה – סיפורי חיים של ישראליים צעירים שחיים בהודו.

שי לביא
המחלקה לגיאוגרפיה

גיאוגרפיה הסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה בוחן.

מורן ירחי
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

המאבק על מסגור הטרור בתקשורת הזרה, מחקר בדיפלומטיה פוליטית.

יחזקאל עמיאור
המחלקה להסטוריה של עם ישראל

שורשיו והתפתחותו של המשק המעורב בהתיישבות בארץ ישראל.

אורית יעקב
ביה"ס לחינוך

המיועדים החדשים: ההבניה של חיי ייעוד רוחני בן זמנינו – המקרה של מטפלים רוחניים.

 
 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ד (סגל אקדמי)

 

תמר רפופורט
ביה"ס לחנוך

"אורינות אימהית" והעצמה של נשים פלשתינאיות : תוכנית האתג"ר במזרח ירושלים

ערן רזין
המחלקה לגאוגרפיה

שונות מרחבית במעורבותם של עולי ברה"מ לשעבר בפוליטיקה המקומית

רות קלינוב ואבנר אחיטוב
המחלקה לכלכלה

השפעת שינויים במבנה המשפחה על שכרם של גברים ונשים

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

המערכת הפוליטית בישראל

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

" משפט ופוליטיקה בגיוס חובה לצה"ל"

אלון פלד
המחלקה למדע המדינה

Advancing Electronic Government :Bureaucracy, Technology and the Public Sector

איל בן ארי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החיכוך הצבאי אזרחי באינתיפדת אלאקצה: צה"ל , האוכלוסיה הפלסטינאית והאינטראקציות האלימות בינהן

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מימון פרויקט שהוגש לקרן חיצונית- תהליכי גיור בישראל של שנות האלפיים: אזרחות אתניות, ופוליטיקה של זהויות

לואיס רוניגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המילוט לישראל של נרדפי הממשל הצבאי בארגנטינה בשנים 1976-1983

 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ה (סגל אקדמי)

 

תיקוף חיצוני של שימוש באפיוני משחק כאינדיקטורים להסתגלות פוסט טראומטית של ילדים צעירים שנחשפו לאירועי טרור

אסתר כהן
ביה"ס לחינוך

האם הסדר החובות במגזר החקלאי המשפחתי השיג את מטרתו?

אייל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

שירי ילדים מתקופת הישוב

אדוין סרוסי
מרכז לחקר המוסיקה היהודית

התוצאות הפוליטיות של שיטות בחירת מועמדים

ראובן חזן וגדעון רהט
המחלקה למדע המדינה

מדיניות החינוך בישראל: אזרחות וחינוך דמוקרטי בין תיאוריה למעשה

גייל טלשיר
המחלקה למדע המדינה

Economic and Security Voting in Israel 1949-2003:The Role of the Media

תמיר שפר
המחלקה למדע המדינה

Israel Status in the Evolving European Integration Programme - Levi Eshkol Perspective

גיא הרפז
יחב"ל ומשפטים

National Crisis and the Representation of Civil Society: Israeli Television News Coverage of Suicide Bombings 2001-4

פול פרוש
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

תפקיד העמימות בניסוח אמנות סביבתיות: ההסכם בין ישראל וירדן והשלכותיו להסכמי מים עתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית

איתי פישהנדלר
המחלקה לגיאוגרפיה

השתקפותה של הסביבה בשיח התכנוני בישראל

ערן פייטלסון
המחלקה לגיאוגרפיה

"החוזה המגדרי" בישראל- שינויים לאורך זמן

מיכל פרנקל
מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ו (סגל אקדמי)

 

הכנת תוכנית מתאר חדשה לתוכנית עיסוויה בירושלים: תהליך של שיתוף ציבור מודר בעיר השסועה

גלית כהן בלנקשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

בתי משפט כזירה אלקטורלית

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

החלטה בירוקרטית כבעיית ניראות ציבורית: מחקר תיאורטי והשוואתי

משה מאור
המחלקה למדע המדינה

הצד האחר של טרור המתאבדים

גדעון ארן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Fertility change among immigration to Israel from Former Soviet Union

ברברה אוקון
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הנצחת עבר בעייתי: טקסי יום הזיכרון לרבין במערכת החינוך בישראל

ורד ויניצקי סרוסי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגמות בדעת הקהל הישראלי אודות סוגיות סוציו-כלכליות

מיכאל שלו
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טראומה וגוף- הקולנוע הישראלי והקולנוע הפלשתינאי על האינתיפאדה 2002-2006

רעיה מורג
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הבדלים בתהליכי רכישת מיומנויות החקר במדע היסטורי וניסויי

ג'ף דאדיק
הוראת המדעים

 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ז (סגל אקדמי)

 

"הישראליזציה" של פרקטיקות עבודה – משפחה בסניפים מקומיים של חברות רב לאומיות: על תרגום מקומי של תהליכים גלובליים

מיכל פרנקל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"נוף במחלוקת, העיר העתיקה של ירושלים וסביבותיה לאחר מלחמת ששת הימים 1967-1987"

ריכב רובין
המחלקה לגיאוגרפיה

"בעלות משפחתית וביצועים בחברות ציבוריות ישראליות"

חשאי ניראון
ביה"ס למנהל עסקים

"לקראת מודל לשימוש בקונפליקט לפיתוח חשיבה היסטורית"

יפעת בן דוד קוליקנט
ביה"ס לחינוך

"מנהיגות אידיאולוגית בבתי ספר יסודיים"

אורי איל
ביה"ס לחינוך

"השלכות היישום של דו"ח שושני ביחס להקצאת המשאבים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי והלא יהודי: מי מרוויח ומי מפסיד"

סורל קאהן
ביה"ס לחינוך

"ניתוח ורגרסיה של הגורמים לאי שויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל"

איל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

Wapor Regional Seminar on Public Opinion, Communication and Elections

תמיר שפר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

מענק סיום להשלמת ספר בנושא מנהל ציבורי בישראל

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ח (סגל אקדמי)

 

שאול שנהב
המחלקה למדע המדינה

"מועדים פוליטיים : השפעת לוח השנה היהודי על השיח הפוליטי בישראל"

לילך ניר
המחלקה למדע המדינה

"השפעת החשיפה ל"ארץ נהדרת" על השיח הדמוקרטי"

איתן אלימי
המחלקה למדע המדינה

"הגורמים לתהליך הקצנה פוליטית: המאבק נגד תכנית ההתנתקות כמקרה בוחן"

מרגית כהן
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל / משפטים

"אנרגיה בישראל: משפט ורגולציה

אשר בן אריה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"מדינת הרווחה הים תיכונית: נשים, ילדים ומשפחות"

דני פלזנשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

"הערכת ההשפעות של הרכבת הקלה על שימושי קרקע וערכי קרקע בירושלים"

יונתן גארב
מחשבת ישראל

"הרנסס הרוחני- מסטי בעולם החרדי בימינו"

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Masculinity, Pietism and Anorexia Nervosa: Moral reasoning of Ultra orthodox Spiritual Guides in Contemporary Israel