יצירת קשר

כתובת למשלוח דואר:

מכון לוי אשכול, הפקולטה למדעי החברה, הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905

מנהלת המכון: פרופ' מיכל פרנקל

 

מזכירות המכון:

חדר 4707, הפקולטה למדעי החברה

טלפון: 02-5881344

פקס: 02-5826267

רכזת המכוןן: דיאנה מונייר

דוא"ל: eshkol@mail.huji.ac.il