ספרי "אשכולות"

 

da
שפת אזרח בישראל
ינואר 2006
דן אבנון (עורך)

אילו ערכי יסוד חייבים להיות משותפים לכלל אזרחי ישראל? במה ייחודה של האזרחות הישראלית – מדינה שבה רוב יהודי ומיעוט ערבי? מהם מקורות ההשראה של תכניות הלימודים בנושאי אזרחות בישראל? כיצד יכולה ההשכלה הגבוהה להעשיר את שפת האזרח בישראל? בספר זה מקובצים מחקרים, מסות ודיווחים שמתמודדים עם השאלות הללו בראייה רבת פנים שנגזרת מנקודות מבט ותפיסות מגוונות. כל מי שחש בצורך להעמיק את התודעה האזרחית בישראל – זו של יחידים וזו של קבוצות וארגונים, זו של לומדים וזו של מלמדים – יגלה בקובץ זה שפה אזרחית רעננה ומגוונת – שפה משכילה, מנומקת, שוויונית ורגישה לצרכי אזרח בישראל.