ספרי "אשכולות"

 

ca
קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת התקשורת הרב ערוצית
יוני 2007
חנה אדוני והלל נוסק

"קולות הקוראים" הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים, לאורך שנים רבות ובאמצעות כלי מחקר תיאורטים, פרשניים ואמפיריים. תרבות הקריאה הנחשפת במחקר פותחת צוהר להבנת תהליכים רבים בחברה הישראלית: זהות גלובלית מול זהות מקומית, השפעתה על סביבת המדיה הרב ערוצית על תהליכי חברות, יחסים בין המינים, פערים חברתיים. המסקנות העולות מן המחקר מרעננות ומפתיעות. מתברר שדעותינו הקדומות אודות מצב הקריאה - מן ההנחה שהאינטרנט והכבלים דחקו את הספרים והעיתונים משעות הפנאי ועד השערותינו הפופולריות על אופיו וזהותו של קהל הקוראים- לא תמיד עומדות במבחן. ( ד"ר גדי טאוב)