ספרי "אשכולות"

 

keren-f-p
העם על הספה
הפוליטיקה של הטראומה בישראל

מאי 2014
קרן פרידמן-פלג

ספר זה הוא הזמנה להתבוננות בעבודתה של אחת הקהילות הדומיננטיות ביותר בישראל, ובה בעת אחת הסגורות שבהן: הקהילה הטיפולית. באמצעות עבודת שדה אנתרופולוגית בת ארבע שנים (2004-2008) בשתי עמותות טיפוליות, מתחקים פרקי הספר אחר ההצטלבות בין שאלות קליניות של אבחון, טיפול ומניעה של פוסט-טראומה בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי, לבין שאלות פוליטיות של זהות קבוצתית ויחסי כוח על רקע לאומי, אתני ומעמדי.