ספרי "אשכולות"

 

na
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
מאי 2006
ניצה אראל

השבועון 'העולם הזה' בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנה קול אחר בזירה הציבורית בישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, 'בלי מורא ובלי משוא פנים', פנים נסתרות, לעיתים אפלות, במימוש האוטופיה הציונית. התהיות שעורר השבועון העלו לדיון שאלות מרכזיות בדבר אופייה של מדינת ישראל וצביונה של החברה הישראלית על שלל מרכיביה. באמצעות ניתוח טקסטואלי של הדברים שפרסם השבועון בין 1950 ל-1965, ועל ידי בדיקת היחסים בינו לבין הכוחות השונים שפעלו בשדה הפוליטי והעיתונאי, בוחנת המחברת את ייחודו של 'העולם הזה', את הדרך בה שינה אורי אבנרי את פני העיתונות הישראלית, ואת האופן בו שיקף שבועונו ואף זירז תהליכים שעיצבו את פני החברה הישראלית.