ספרי "אשכולות"

 

os
זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
יוני 2006
אורנה ששון-לוי

גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במדויק. האם גבר הוא החייל הממושמע, המיומן בשליטה עצמית ופועל בקור רוח תחת אש הקרב, או גבר הוא מי שלא מקבל הוראות מאף אחד? האם הלוחם נושא הנשק מגלם את הגבריות, או זה המפרנס את משפחתו? האם רק זכרים יכולים להיות גברים? הספר בוחן את הזהויות המגדריות הנבנות במוסד שנחשב לגברי מכול – הצבא. המחברת מראה כי בצבא מתגבשות זהויות גבריות מגוונות, הנבדלות על פי ההקשר המעמדי, האתני, המגדרי והתעסוקתי של החיילות והחיילים. אולם כולן מעוצבות מתוך דיאלוג, שחיקוי ודחייה משמשים בו בערבוביה, עם דמותו של החייל הקרבי הנתפס כמגלם הגבריות הדומיננטית והאזרחות הטובה.