ספרי "אשכולות"

 

sr
זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
ספטמבר 2005
סווטה רוברמן

זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים- חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה עשרים, וגייסו את עברם החיילי ההירואי למאבק על שייכות ועל סטטוס חברתי במדינתם החדשה. הספר שולח מבט אל תוך חיי הקהילה הרוסית בישראל, דן בזיכרון חברתי, מעלה סוגיה היסטורית נשכחת – סוגיית החיילות היהודית בגלות, ומציג תופעה שאינה מוכרת בארץ – 'תרבות הווטרנים'.