ספרי "אשכולות"

 

ts
זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
פברואר 2006
תמיר שורק

מדוע זוכים הערבים בישראל להצלחה דווקא בכדורגל? לאלו כיוונים פוליטיים עשוי ייצוג זה להוביל? האם הכדורגל הוא חלוץ המבשר שוויון עתידי בין יהודים לערבים, או שמא הוא בבחינת משכך כאבים שאינו אלא תחליף למדיניות שוויונית? האם ההתעצמות בזירת הכדורגל מחזקת תחושות של גאווה לאומית פלסטינית, או שמא הכדורגל אינו אלא תחליף לשאיפות לאומיות? מהי תרומתו של הכדורגל לעיצובן של זהויות מגדריות, מקומיות ודתיות בקרב המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל? שאלות אלו נידונות בספר, שחושף בממצאיו – המתבססים על מחקר היסטורי, עבודה אתנוגרפית, ראיונות, וניתוח עיתונות וסקרים – עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, משמשת כזירת קרב פוליטית לכל דבר.