ספרי "אשכולות"

 

yd
ומספסל הלימודים לוקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ-ישראלית, 1948-1939
ספטמבר 2006
יעל דר

ספרות הילדים מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו של הדור הצעיר ב"יישוב" של טרם מדינה. עד למלחמת העולם השנייה היא הציגה את הדור העברי הגדל בארץ כניגודו המוחלט של היהודי בגולה. במהלך המלחמה, לנוכח הידיעות על השואה, ובשנות המאבק בבריטים, השתנה הסיפור לילדים באופן דרמטי. שינוי זה הותיר רישום עמוק בתרבות העברית בכללה. ספר זה מציג את סיפור הלחימה הלאומי ואת סיפור הזיקה לאסון יהדות אירופה שסופרו לילדים במלוא מורכבותם. המחברת גם מראה כיצד לקראת קום המדינה מיזגה ספרות הילדים את גבורתם של צעירי היישוב ואת סיפור השואה למסכת אחת של לקח לאומי. הספר פורש יריעה רחבה של היצירה הספרותית לילדים ולנוער בשנות הארבעים ומנתח בפירוט מספר יצירות מכוננות. בתוך כך הוא זורה אור על החברה והתרבות דאז ומערער על מוסכמות בנוגע ליחס היישוב אל שואת יהודי אירופה.