ספריית "אשכולות"

ספריית "אשכולות", בשיתוף עם הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, מוציאה לאור ספרים שנועדו להביא לפני קהל קוראי העברית מפירות המחקר בנושאי חברה וכלכלה, תרבות ופוליטיקה בישראל, מתוך כוונה לעודד את השיח האקדמי והציבורי בנושאים אלה.

במרכז שיקולי ההוצאה לאור של הסדרה עומדים הליכי שיפוט מדעיים כמקובל בהוצאות ספרים אקדמיות בעולם. יחד עם זאת, רואה המערכת את הציבור המשכיל בכללו ולא רק בקהיליית 'יודעי ח"ן' המקצועיים, את קהל היעד שלה.

חוקרים וחוקרות בתחומי הדעת השונים מוזמנים להגיש למערכת "אשכולות" כתבי יד מקוריים בכל נושא העוסק בניתוח תהליכים, תופעות ודפוסים מבניים בחברה הישראלית.

המעוניינים להגיש כתבי יד מתבקשים לפנות לספריית "אשכולות", המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905,

נהלי שיפוט והגשת כתבי יד

סידרת אשכולות מעוניינת לפרסם כתבי יד מקוריים ברמה אקדמית גבוהה. כל כתב יד עובר שיפוט של מומחים בתחום. ההחלטה בדבר הוצאתם לאור של כתבי היד המוגשים להוצאת הספרים מתקבלת על ידי חברי הועדה האקדמית. חברי הועדה קוראים את כתבי היד ובוחרים את כתבי יד המתאמים לרוח הסדרה והעומדים בקריטריונים האקדמיים. הועדה מונה שבעה חברים:

  • רוני אלנבלום - גיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
  • הוניידה גאנם - מכון ון-ליר
  • גייל טלשייר - מדע המדינה, האוניברסיטה העברית
  • עדנה לומסקי-פדר - חינוך, האוניברסיטה העברית
  • ניסים מזרחי – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • שאול שנהב - מנהל מכון אשכול, האוניברסיטה העברית

רק כתב יד שהועדה המליצה על פרסומו יועבר לשיפוט חיצוני. לאחר האישור האקדמי של סדרת אשכולות יעבור כתב היד לחתימת חוזה והפקת הספר בהוצאת מאגנס. הוצאת מאגנס תבצע עריכה מדעית ועריכת לשון באיכות הטובה ביותר.

קריטריונים: כתב היד לא יחרוג ממסגרת של 250 עמודים ויש להגיש אותו על פי הנחיות והמלצות להגשת כתב יד של הוצאת מאגנס. לצורך הגשת כתב היד ניתן להיעזר באתר של הוצאת מאגנס: כללים להתקנת כתב יד בהוצאת מאגנס . אם מקורו של כתב היד בעבודת דוקטורט, יש להיעזר בהנחיות לעיבוד דוקטורט לספר של אתר מאגנס

כתב היד יוגש בשני עותקים על פי הנחיות הנמצאות בקובץ: הנחיות להגשה ראשונית של כתב היד לסדרת אשכולות

כתב היד יוגש לכתובת הבאה:

עבור: עורכת סדרת אשכולות, (לידי אגנס ארבלי), המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905.

יצירת קשר לפרטים נוספים:
אגנס ארבלי – מרכזת הסדרה
טלפון: 02-5883032 פקס: 02-5324339 מייל: agnesa@savion.huji.ac.il
כתובת: המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 91905.

לרשימת ספרי "אשכולות"

לרשימת ספרי "אשכולות" לרכישה