קול קורא לתמיכה בימי עיון, כנסים וסדנאות העוסקים בחברה הישראלית תשע"ה

מכון אשכול תומך בפעילות מחקרית, שעניינה החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והמדיניות בישראל. המכון מקבל הצעות לתמיכה בכנסים, בימי עיון ובסדנאות שתוגשנה על ידי חבר/ת סגל אקדמי אחד/ת או יותר, או על-ידי שני תלמידי מחקר לפחות.

הגשת הצעות תיעשה דרך הדוא"ל : agnesa@savion.huji.ac.il

לבירורים אפשר לפנות לגב' אגנס ארבלי, מרכזת מכון אשכול, במזכירות המח' לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בניין מדעי החברה חדר 3520. בטל' 02-588-3032 או בדוא"ל agnesa@savion.huji.ac.il.

התאריך האחרון להגשת הצעות לשנה"ל תשע"ה הוא 19.102014