מחקרים שזכו לתמיכת מכון אשכול

       

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ה (תואר שלישי)
ניר גזית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מפגש בין מערכות היברידיות: שרות מילואים באינתיפדת אלאקצא
אחמד חליחל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הקשרים בין הגורמים החברתיים, התרבותיים והכלכליים לבין דפוסי הנישואין: נשואי קרבה, נשואי פנים וחוץ לישוב בקרב המוסלמים בצפון ישראל
יצחק דהן
המחלקה לגיאוגרפיה

התרבות הפוליטית בעיירות הפיתוח כגורם מעצב של הארגון החברתי והמרחבי
עמרי מצר
המחלקה למדע המדינה

ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית- ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ ישראל המנדטורית
רונן מנדלקרן
המחלקה למדע המדינה

כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל
מיכל נויבואר-שני
המחלקה למדע המדינה

קביעת סדר יום ציבורי בהקשר הישראלי: סוגיות דת ומדינה
רוני סרור
המחלקה לפסיכולוגיה

הקשר בין מעורבות ורגישות אבהית ובין היכולת הרגשית חברתית של ילדים ערבים בגן חובה
רבקה נריה-בן שחר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל-דפוסי חשיפה ואופני קריאה
גתית גילרן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

הפרעות אכילה בארגון אכלני יתר אנונימים בישראל- הבניית הזהות, מגדר ואתיקה
רביע חלאילה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מודרניזציה ומסירות ילדים להורים קשישים בחברה הערבית בישראל
הילה חיים צוייג
ביה"ס לעבודה סוציאלית

השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית של מתבגרים
נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

משפחות פלסטיניות –ישראליות שאיבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000, תהליכי אבל , טראומה וזהות.
אחמד אבו-עביד
ביה"ס לחינוך

השפעת החינוך הקדם ספרי על הישגים לימודיים וקוגנטיביים של ילדים בביה"ס יסודי
קארי ורשבסקי
ביה"ס לחינוך

זהות יהודית משיחית בישראל
ליילה עבד רבהו
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

שיח נשים בבתי הדין השרעי בירושלים ובטייבה
אורנה כהן
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

חברי הכנסת הערביים במפלגות הציוניות וברשימות הלווין: בחינת השתלבותו של מיעוט במערכת פוליטית 1948-1988

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ה (סגל אקדמי)
אסתר כהן
ביה"ס לחינוך

תיקוף חיצוני של שימוש באפיוני משחק כאינדיקטורים להסתגלות פוסט טראומטית של ילדים צעירים שנחשפו לאירועי טרור
אייל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

האם הסדר החובות במגזר החקלאי המשפחתי השיג את מטרתו?
אדוין סרוסי
מרכז לחקר המוסיקה היהודית

שירי ילדים מתקופת הישוב
ראובן חזן וגדעון רהט
המחלקה למדע המדינה

התוצאות הפוליטיות של שיטות בחירת מועמדים
גייל טלשיר
המחלקה למדע המדינה

מדיניות החינוך בישראל: אזרחות וחינוך דמוקרטי בין תיאוריה למעשה
תמיר שפר
המחלקה למדע המדינה

Economic and Security Voting in Israel 1949-2003:The Role of the Media

גיא הרפז
יחב"ל ומשפטים

Israel Status in the Evolving European Integration Programme - Levi Eshkol Perspective
פול פרוש
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

National Crisis and the Representation of Civil Society: Israeli Television News Coverage of Suicide Bombings 2001-4
איתי פישהנדלר
המחלקה לגיאוגרפיה

תפקיד העמימות בניסוח אמנות סביבתיות: ההסכם בין ישראל וירדן והשלכותיו להסכמי מים עתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית
ערן פייטלסון
המחלקה לגיאוגרפיה

השתקפותה של הסביבה בשיח התכנוני בישראל
מיכל פרנקל
מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"החוזה המגדרי" בישראל- שינויים לאורך זמן