מחקרים שזכו לתמיכת מכון אשכול

       

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ז (תואר שלישי)
תהילה בלומנטל
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"רווקות דתיות אורתודוקסיות הבוחרות להפוך לאמהות ללא בן זוג: קבלת ההחלטה והשפעותיה על התפיסה העצמית והחברתית"
נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"משפחות פלסטיניות שאבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000: תהליכי אבל ,טראומה וזהות"
מיה בניש-וייסמן
המחלקה לפסיכולוגיה

"עלייה האמנם? סיפורי הצלחה ואי הצלחה בעליית שנות ה-90 מרוסיה לישראל"
לורה ורטון
המחלקה למדע המדינה

"גלגוליה של אידאולוגיה חברתית, ממפלגת פועלי ארץ ישראל ועד למפלגת העבודה הישראלית 1965-1990"
קרן-אור שלזינגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"עצמיים-נוודים, שדות זהות ותודעת גבולות בחברות קונפליקטואליות , מקרה בוחן: גבולות ישראל-פלסטין כמארג חברתי"
יצחק חפוטה (חופי)
ביה"ס לחינוך

"זיקה בין כשרים טיעונים ,מושגיים ולשוניים המשוקעים בשאלות פתוחות במבחנים להערכת הישגים לבין הבנה של תלמידים בלימוד מדעים"
יעל נתיב
ביה"ס לחינוך

"נערות רוקדות- המפגש בין נעורים , גוף ומגדר בבתי ספר תיכוניים בישראל"
איתמר רדאי
החוג להיסטוריה

"בין שתי ערים: חברה , מוסדות ולוחמים ערבים בירושלים וביפו, 1948-1947"
אבישי בניש
הפקולטה למשפטים

"הפרטת שירותים חברתיים בראי המשפט-הציבורי- חקר מקרה של הפרטת מבחני הזכאות לגמלאות קיום בישראל ובעולם"
ענבל וילמובסקי
המכון לקרימינולוגיה

"מבט פמיניסטי על אלימות ב- dating בישראל"

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ז (סגל אקדמי)
מיכל פרנקל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"הישראליזציה" של פרקטיקות עבודה – משפחה בסניפים מקומיים של חברות רב לאומיות: על תרגום מקומי של תהליכים גלובליים
ריכב רובין
המחלקה לגיאוגרפיה

"נוף במחלוקת, העיר העתיקה של ירושלים וסביבותיה לאחר מלחמת ששת הימים 1967-1987"
חשאי ניראון
ביה"ס למנהל עסקים

"בעלות משפחתית וביצועים בחברות ציבוריות ישראליות"
יפעת בן דוד קוליקנט
ביה"ס לחינוך

"לקראת מודל לשימוש בקונפליקט לפיתוח חשיבה היסטורית"
אורי איל
ביה"ס לחינוך

"מנהיגות אידיאולוגית בבתי ספר יסודיים"
סורל קאהן
ביה"ס לחינוך

"השלכות היישום של דו"ח שושני ביחס להקצאת המשאבים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי והלא יהודי: מי מרוויח ומי מפסיד"
איל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

"ניתוח ורגרסיה של הגורמים לאי שויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל"
תמיר שפר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

Wapor Regional Seminar on Public Opinion, Communication and Elections

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

מענק סיום להשלמת ספר בנושא מנהל ציבורי בישראל