מחקרים שזכו לתמיכת מכון אשכול

       

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ט (תואר שלישי)
אדוט רם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Entering the Middle-Class in Israel A cultural research of class relations among Mizrahi Jews, 70s immigrants and Arabs in Jerusalem

המר גילי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"כלוב הזכוכית המגדרי – מבט מבפנים": כינון זהות נשית בקרב נשים עיוורות
הרנס אלונה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

השיח והפרקטיקה של השינוי הארגוני: מקרי מבחן של יחידות תומכי לחימה בצה"ל
קלין אורון אדם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מעבר לעצמי: הקשרים מקומיים ואישיים של תופעת התקשור בישראל
גלילי אמיר
המחלקה לגאוגרפיה

קבורה, מרחב וחברה הנגב: דפוסי קבורה בקרב הבדווים בנגב כמראה לשינויים חברתיים.
הורן רון
המחלקה לגאוגרפיה

פערים ברווחה כלכלית, דפוסי צריכה של משקי בית וחישוב מדדי מחירים לצרכן אזוריים בישראל.
וייסמן כרמל
המחלקה לתקשורת

נערות ותת תרבותיות במרחב הבלוגים.
זילברשץ-גרלנד פארי
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
The Feasibility of Deliberative Democracy in Israel: Can We Achieve Quality Deliberation in Deeply divided Societies?
סגל אהוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

Agenda Setting Through Government–NGO Interactions in Israel.
סוויד אסנת
המחלקה לחקר סכסוכים

עקורי גוש קטיף: לבירור תופעת הפליטות.
רוזלר נמרוד
המחלקה לחקר סכסוכים

ביטויים רטוריים של תפקידים פסיכו-חברתיים של מנהיג פוליטי בסכסוך עיקש ומעבר ליישובו: המקרים הישראלי-פלסטיני והצפון-אירי.
פיליפוב מיכאל
המחלקה למדע המדינה

עיצוב ושינוי בעמדות הפוליטיות של יוצאי חבר המדינות בישראל בין השנים 1989 ל-2009.
פישר נתנאל
המחלקה למדע המדינה

מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בתהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן.

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ט (סגל אקדמי)
tr>
אלאור תמר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

In the Footsteps of Bavta, an Anthropology of Israeli Sandals
אלימי איתן
המחלקה למדע המדינה

מנגנוני מניעים ומעכבים בתהליכי רדיקליזציה פוליטית: מפוליטיקה של התנתקות (גוש קטיף) להתנתקות פוליטית (פינוי עמונה). רהט גדעון, התוצאות הפוליטיות של רפורמת 1975 בשיטת הבחירות לרשויות המקומיות.
גתי איתמר
המחלקה לפסיכולוגיה

הקשר בין דפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים לבין נשירה בהשכלה הגבוהה.
כהן-בלנקשטיין גלית
המחלקה לגיאוגרפיה

האם מתי בעלי רכב חברה מעדיפים להשאירו בחנייה לטובת שימוש ברכבת?
לוי פאור דוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
פוליטיקה של חקיקה בירוקרטית.
שפרלינג דניאל
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
Review of Attitudes and Policies on the Right to Access Services of Assisted Reproductive Technology in Israel.
וולפספלד גדי
המחלקה לתקשורת

המדיה החדשה, המדיה הישנה ותנועות פוליטיות בישראל.
מורג רעיה
המחלקה לתקשורת

האינתיפאדה, הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי, והטראומה של הכובש/ת.