מחקרים שזכו לתמיכת מכון אשכול

תשע"ב
תשע"ג
 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"א (תואר שלישי)
זלצברג שרה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פדיעה מינית בקרב קורבנות – גברים – מרקע חדרי
כהן-ניסן הילה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

איזון בודה-משפחה/חיים: נרטיבים ונקודות מפנה בקרב מנהלות ומנהלים בתעשיית ההיי-טק בישראל ומנהלות ומנהלים לשעבר
רותם ניצן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאבדות כמסמן: דיון ביחסי הגומלין בין מסגרות שיח שמייצגות התאבדויות בצה"ל
שגיא יריב
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

פקיד הציבור – האזרח המקצועי
מיטל בלמס
המחלקה לתקשורת

פרסונליזציה פוליטית והטלה פרסונלית של תדמית מנהיגים בזירה התקשרות הבינלאומית
גרוסאוג רנית
המחלקה לתקשורת

הפקת טלוויזיה לילדים בעידן של שינויים טכנולוגיים וחברתיים – ערוץ "הופ!" כמקרה מבחן
דסקל אפרת
המחלקה לתקשורת

מתלונה עד תיקון: תלונות ציבור כמנגנון לכינון חבות תקשורתית
יפתח רון
המחלקה לתקשורת

יחסי-גומלין בין נרטיבים קולקטיביים, נרטיבים אישיים, ומעורבות מתמשכת של יהודים ישראלים בתהליכי דיאלוג עם ערבים פלסטינים בישראל
שרעבי-כהן רויטל
המחלקה לתקשורת

מוסיקת הראפ בישראל כשדה תרבותי
שפר גד
המחלקה לגאוגרפיה

שינויי נוף בארץ מאז סוף המאה ה-19 בהסתמך על מפות היסטוריות וההשלכות לשמירת הטבע בישראל
יניב ריינגוורץ
המחלקה לכלכלה

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות בישראל
ששון שלומי
המחלקה למדע המדינה

אקטיביזם אידיאולוגי-חילוני במדינת ישראל – ארגונים חילוניים באקלים של קונפליקט ומשבר

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"א (סגל אקדמי)
אוקון ברברה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פריון ודתיות: יהודים בישראל
אלאור תמר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

The soul of the biblical sandal
אלימי איתן
המחלקה למדע המדינה

Disengagement Politics: A Relational Approach to Political Radicalization
ברק אורן וגבי שפר
המחלקה למדע המדינה

"הרשת הביטחונית" בישראל בפרספקטיבה תיאורטית והשוואתית
שפר תמיר ושנהב שאול
המחלקה למדע המדינה

נרטיבים בסכסוך לאומי: מידת קרבה נרטיבית כמדד לעומק