מחקרים שזכו לתמיכת מכון אשכול

תשע"ב
תשע"ג
 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ד (תואר שלישי)

מיכה בלזר

אינטגרציה של זהויות דו-תרבותיות: המקרה של זוגות מעורבים – דתיים וחילוניים בישראל
אמית אביגור-אשר
מעמדות הביניים והפוליטיקה של הנאוליברליזם בישראל ובצ'ילה

מור חסיד-לוי

בונים קולנוע לאומי - תעשיית הקולנוע הישראלית והתפתחותה של זהות לאומית, 1954-2010

עדי שני-רותם

ההשפעה של התערבויות בתחילת ובהמשך החיים על ההון האנושי: ניתוח אמפירי

סמדר מושל

מדיניות מעונות היום בישראל בפרספקטיבה השוואתית

מוטי טליאס

משטרי רגולציה ולנטריים בתחומי צרכנות ובטיחות מזון בישראל: התפתחות סיבות והשלכות

אור טוטנאור

אופוזיציות פרלמנטריות בדמוקרטיות מבוססות: מחקר משווה

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ד (סגל אקדמי)

ד"ר ענת גופן
בית הספר למדיניות ציבורית

Reconciling policy dissonance: Patterns of governmental response to policy noncompliance

ד"ר נעמי האוזמן
כלכלה

Dynamic Economic Effects of Localized Tax Incentives: Evidence from the Israeli Periphery

ד"ר לילך ניר
תקשורת ועיתונאות ומדע המדינה

Does the Meaning of “News Negativity” Differ in Israeli Subcultures?

פרופ' נעם שובל
גיאוגרפיה

What can GPS tracking tell us about segregation in cities? Empirical exploration of the extreme (?) case of Jerusalem

פרופ' גדעון רהט
מדע המדינה

הקשרים בין מפלגות לבין איגודים מקצועיים בישראל בראשית המאה ה-21

פרופ' אורן ברק
יחסים בינלאומיים ומדע המדינה

המגזר הביטחוני וסכסוכים פנימיים:  ישראל בפרספקטיבה תיאורטית והשוואתית

ד"ר גלעד רוזן
גיאוגרפיה

איצטדיונים ותחרות בין ערים: כלכלה, תרבות ופוליטיקה בספורט המקצועני בישראל