פרסומים

2010

ד"ר דניאל שפרלינג,בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
 
Attitudes and policies regarding access to fertility care and assisted reproductive technologies in Israel
Reproductive BioMedicine Online
Volume 21, Issue 7, December 2010, Pages 854-861

 

2008

ד"ר  רעיה  מורג  , המחלקה לתקשורת ועיתונאות
 
Chronic Trauma, the Sound of Terror, and Current Israeli Cinema
The Journal of Cinema and Media
Volume 49, Number 1, Spring 2008, pp. 121-133
פרופ' איל קמחי, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
 
Has Debt Restructuring Facilitated Structural Transformation on Israeli Family Farms
Discussion Paper No. 05.08,
The Center for Agricultural Economic Research, Rehovot, Israel, April 2008
ד"ר  רעיה  מורג  , המחלקה לתקשורת ועיתונאות
 
The Living Body and the Corpse -
Israeli Documentary Cinema and the Intifadah

Journal of Film and Video
Volume 60, Number 3-4, Fall/Winter 2008, pp. 3-24
ד"ר  אסתר כהן ,
 
Play and adaptation in traumatized young children and their caregivers in Israel
Published in: Psychological interventions in times of crisis
By Laura Barbanel, Robert J. Sternberg
CHAPTER 8

 

2007

פרופ' גדעון רהט וד"ר תמיר שפר  , המחלקה למדע המדינה
 
The Personalization(s) of Politics: Israel 1949-2003
Political Communication,
Volume 24, Number 1, January 2007 , pp. 65-80(16)
ד"ר גלית נמרוד
 
Retirees’ Leisure: Activities Benefits, and their Contribution to Life Satisfaction
Leisure Studies,
Volume 26, Number 1, January 2007 , pp. 65-80(16)
ד"ר גלית נמרוד
 
Expanding, Reducing, Concentrating and Diffusing Post Retirement Leisure Behavior and Life Satisfaction
Leisure Sciences,
Volume 29, Number 1, January 2007 , pp. 91-111(21)
ד"ר תמיר שפר, המחלקה למדע המדינה
 
How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Priming
Journal of Communication
Volume 57, Issue 1, pages 21–39, March 2007

 

2006

פרופ' גד נתן ו-Abdulhakeem A.H. Eideh', המחלקה לסטטיסטיקה
 
The analysis of data from sample surveys under informative sampling
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS DE MATHEMATICA
Volume 10, 2006
פרופ' תמר ליבס, המחלקה לתקשורת ועיתונאות
 
Acoustic Space: The Role of Radio in Israeli Collective History
Jewish History
Vol. 20, No. 1, 2006, Page [69] of 69-90
ד"ר גלית נמרוד
 
פרופ' גדעון רהט ופרופ' ראובן חזן, המחלקה למדע המדינה
 
פרופ' גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
ד"ר גלית נמרוד
 

 

2005

ד"ר גייל טלשיר, המחלקה למדע המדינה
 
Reconceptualizing Citizenship: Third Way’s Cosmopolitanism vs. New Labour’s Renewed Nationalism
Published in: International Research on Global Affairs,
Edited by Gregory T. Papanikos (Athens, ATINER 2005).
פרופ' לואיס רוניגר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
מילוט וגלות: הנמלטים מרדיפות שלטון הגנרלים בארגנטינה בשנות השבעים
סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל
גיליון ו, 2004/2005 חוברת 2, עמודים: 233-264
ד"ר תמיר שפר, המחלקה למדע המדינה
 
פרופ' איתי פישהנדלר, המחלקה לגאוגרפיה  
The formation and viability of a non-basin water management: The US–Canada case
Geoforum
Volume 36, Issue 6, November 2005, Pages 792-804

 

2004

פרופ' יצחק גל-נור , המחלקה למדע המדינה
 
על המשפוט של החיים הציבוריים בישראל
משפט וממשל כרך ז1, חוברת 1, תשס"ד
פרופ' עמליה אוליבר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
Biotechnology entrepreneurial scientists and their collaborations
Research Policy
Volume 33, Issue 4, May 2004, Pages 583-597
Abdulhakeem A.H. Eideh
 
Fitting Time Series Models for Longitudinal Survey Data under Informative Sampling
Journal of Statistical Planning and Inference
Volume 136, Issue 9, 1 September 2006, Pages 3052-3069
פרופ' הרווי גולדברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
Sephardi Rabbinic “Openness” in Nineteenth-Century Tripoli: Examining a Modern Myth in Context
In: Jewish Religious Leadership--Image and Reality ,
Jack Wertheimer, ed. vol. 2. New York: Jewish Theological Seminary Press, 2004, 695-714.

 

2003

ד"ר נורית שטדלר , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
"להתפרנס או לחכות לנס: הדילמה החרדית בישראל והשתקפותה ביחסי תורה ועבודה"
מתוך: חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?
עורכים: עמנואל סיון וקימי קפלן
פרופ' גד נתן , המחלקה לסטטיסטיקה
 

 

2002

ד"ר נורית שטדלר , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
פרופ' הרווי גולדברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society
International Social Science Review
3:123-137, 2002