פרסומי חוקרי המכון

More

פרסומים

2012
ד"ר יניב ריינגוורץ. 2012. “Do municipal amalgamations work? Evidence from municipalities in Israel.” Journal of Urban Economics, 2-3, 72: 240-251, September–Novemb. Publisher's Version
ד"ר ירון ארגז. 2012. “Airport relocation and expansion and the estimation of derived tourist demand: The case of Eilat, Israel.” Journal of Air Transport Management, 24: 54-61, Sept 2012.PDF icon airport_relocation_and_expansionl-_yaron_ergas.pdf
2011
פרופ' נורי ואנתרופולוגיה. 2011. “Between Scripturalism and Performance: Cohesion and Conflict in the Celebration of the Theotokos in Jerusalem.” Religion , 4, 41: 645-664.
2006
המחלקה לתק פרופ' תמר ליבס. 2006. “Acoustic Space: The Role of Radio in Israeli Collective History.” Jewish History, 69, 20: 69-90.PDF icon acoustic_space_the_role_of_radio_in_israeli.pdf
המחלקה לסט פרופ' גד נתן ו-Abdulhakeem A.H. Eideh'. 2006. “The analysis of data from sample surveys under informative sampling.” ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS DE MATHEMATICA, 10.PDF icon the_analysis_of_data_from_sample_surveys.pdf
המחלקה למד פרופ' גדעון רהט ופרופ' ראובן חזן. 2006. “The influence of candidate selection methods on legislatures and legislators: Theoretical propositions, methodological suggestions and empirical evidence.” The Journal of legislative studies, 3-4, 12: 366-385.PDF icon the_influence_of_candidate_selection.pdf
המחלקה לסו פרופ' גד יאיר. 2006. “Israel and the Exile of Intellectual Caliber: Local Position and the Absence of Sociological Theory.” Sociology, 1, 40: 51-69.PDF icon israel_and_the_exile_of_intellectual_caliber-_gad_yair.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “Leisure-styles and life satisfaction among recent retirees in Israel.” Ageing and Society, 26: 607-630.PDF icon leisurestyles_and_life_satisfaction_among_recent.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “מחפשים ריגושים או שוקעים בכורסא”.PDF icon mkhpshym_rygvshym_v_shvqym_bkvrs-galit_nimrod.pdf