פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

2006
המחלקה לתק פרופ' תמר ליבס. 2006. “Acoustic Space: The Role of Radio in Israeli Collective History.” Jewish History, 69, 20: 69-90.PDF icon acoustic_space_the_role_of_radio_in_israeli.pdf
המחלקה לסט פרופ' גד נתן ו-Abdulhakeem A.H. Eideh'. 2006. “The analysis of data from sample surveys under informative sampling.” ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS DE MATHEMATICA, 10.PDF icon the_analysis_of_data_from_sample_surveys.pdf
המחלקה למד פרופ' גדעון רהט ופרופ' ראובן חזן. 2006. “The influence of candidate selection methods on legislatures and legislators: Theoretical propositions, methodological suggestions and empirical evidence.” The Journal of legislative studies, 3-4, 12: 366-385.PDF icon the_influence_of_candidate_selection.pdf
המחלקה לסו פרופ' גד יאיר. 2006. “Israel and the Exile of Intellectual Caliber: Local Position and the Absence of Sociological Theory.” Sociology, 1, 40: 51-69.PDF icon israel_and_the_exile_of_intellectual_caliber-_gad_yair.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “Leisure-styles and life satisfaction among recent retirees in Israel.” Ageing and Society, 26: 607-630.PDF icon leisurestyles_and_life_satisfaction_among_recent.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “מחפשים ריגושים או שוקעים בכורסא”.PDF icon mkhpshym_rygvshym_v_shvqym_bkvrs-galit_nimrod.pdf
2005
2005. “Agenda Building, Agenda Setting, Priming Individual Voting Intentions, and the Aggregate Results: An Analysis of Four Israeli Elections.” Journal of Communication, 2, 55: 347–365.PDF icon agenda_building_agenda_setting_priming_individual.pdf
המחלקה לגא פרופ' איתי פישהנדלר. 2005. “The formation and viability of a non-basin water management: The US–Canada case.” Geoforum, 6, 36: 792-804.PDF icon the_formation_and_viability_of_a_non-basin.pdf
המחלקה לסו פרופ' לואיס רוניגר. 2005. “מילוט וגלות: הנמלטים מרדיפות שלטון הגנרלים בארגנטינה בשנות השבעים.” סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל, 2, ו 2004-2005: 233-264.PDF icon mylvt_vglvt-hnmltym_mrdypvt_shltvn.pdf