מענקי מחקר לסגל אקדמי

 

מענקי מחקר לחברי סגל לחקר החברה הישראלית

המכון תומך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל תוך הקפדה על הגדרה מרחיבה ככל האפשר של עולם התוכן, כדי שלא לקפח או להעדיף דיסציפלינה כלשהיא לעומת האחרות.

המענק ניתן:

- לחברי סגל ע"י מענקי מחקר

-קול קורא לשנת תש"פ/ הדרכה לגבי אופן ההגשה

- טופס בקשה

Call for Papers- English version

Application Form- English version

תחומי מחקר וסדרי עדיפויות

המענקים מיועדים אך ורק למחקרים שעניינם המרכזי בישראל. מטרתם העיקרית היא לעודד חוקרים להגיש הצעות לקרנות חוץ או ולענות על צרכים שאינם מכוסים ע"י קרנות אלו.

  • מימון מוקדם של הצעות שכבר הוגשו לגורמים חיצוניים: חוקרים שהגישו הצעה לקרן חיצונית וטרם קיבלו תשובה, או שבקשתם נענתה בחיוב אך עדיין לא קיבלו מימון, יוכלו לבקש תמיכה בהתקדמות ראשונית בתנאי שהמימון החיצוני צפוי להתקבל לפחות 6 חודשים מיום הגשת הבקשה למכון אשכול. בהצעה יש לפרט את לוח הזמנים ולתאר כיצד ינוצלו כספי המחקר עד לקבלת מימון מהקרן החיצונית.
  • סיוע להכנת הצעות מחקר לגורמי חוץ: מימון עבודת רקע או מחקר גישוש שדרושים לכתיבת הצעת מחקר שמיועדת לקרן חיצונית.
  • מימון של פרוייקטים קטנים: הכוונה לניצול הזדמנויות חולפות למחקר בעל דרישות כספיות צנועות, או עבודה שנדרשת ע"מ להביא מחקר קיים לידי גמר.
  • תינתן עדיפות לחברי סגל ללא קביעות, לחוקרים שהגישו הצעה לקרן חיצונית בחמש השנים האחרונות, ולמי שקיבל מימון ממכון אשכול או מרכז שיין בעבר ובעקבות כך פרסם פרסום מחקרי או הגיש הצעה לקרן חיצונית. חוקרים שזכו במענק מחקר מטעם מכון אשכול בשנה שעברה יוכלו להגיש בקשה שמתייחסת לנושא אחר השנה, אך בקשותיהם יקבלו סדר עדיפות נמוך יותר משאר הבקשות.