רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ה (תואר שלישי)

 

ניר גזית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מפגש בין מערכות היברידיות: שרות מילואים באינתיפדת אלאקצא

אחמד חליחל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הקשרים בין הגורמים החברתיים, התרבותיים והכלכליים לבין דפוסי הנישואין: נשואי קרבה, נשואי פנים וחוץ לישוב בקרב המוסלמים בצפון ישראל

יצחק דהן
המחלקה לגיאוגרפיה

התרבות הפוליטית בעיירות הפיתוח כגורם מעצב של הארגון החברתי והמרחבי

עמרי מצר
המחלקה למדע המדינה

ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית- ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ ישראל המנדטורית

רונן מנדלקרן
המחלקה למדע המדינה

כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל

מיכל נויבואר-שני
המחלקה למדע המדינה

קביעת סדר יום ציבורי בהקשר הישראלי: סוגיות דת ומדינה

רוני סרור
המחלקה לפסיכולוגיה

הקשר בין מעורבות ורגישות אבהית ובין היכולת הרגשית חברתית של ילדים ערבים בגן חובה

רבקה נריה-בן שחר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל-דפוסי חשיפה ואופני קריאה

גתית גילרן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

הפרעות אכילה בארגון אכלני יתר אנונימים בישראל- הבניית הזהות, מגדר ואתיקה

רביע חלאילה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מודרניזציה ומסירות ילדים להורים קשישים בחברה הערבית בישראל

הילה חיים צוייג
ביה"ס לעבודה סוציאלית

השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית של מתבגרים

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

משפחות פלסטיניות –ישראליות שאיבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000, תהליכי אבל , טראומה וזהות.

אחמד אבו-עביד
ביה"ס לחינוך

השפעת החינוך הקדם ספרי על הישגים לימודיים וקוגנטיביים של ילדים בביה"ס יסודי

קארי ורשבסקי
ביה"ס לחינוך

זהות יהודית משיחית בישראל

ליילה עבד רבהו
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

שיח נשים בבתי הדין השרעי בירושלים ובטייבה

אורנה כהן
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

חברי הכנסת הערביים במפלגות הציוניות וברשימות הלווין: בחינת השתלבותו של מיעוט במערכת פוליטית 1948-1988