צוות

 

 

טל רנרד

Profile picture
טל
רנרד
רכזת היחידה לניהול מרכזי מחקר
חדר 4708, פקולטת חברה.
02-5881344
eshkol@mail.huji.ac.il

תמיכה מנהלית למכון לוי-אשכול ניתנת על ידי היחידה לניהול מרכזי מחקר.