פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

Forthcoming
ד"ר אמיר ג לגאוגרפיה. Forthcoming. “בין נוודות לאסלאם: עיון בדפוסי הקבורה של הבדווים בנגב לאור ממצאים חדשים.” בתוך מוסלמים במדינת היהודים. תל אביב.
2015
ד"ר זוהר גזית. 2015. “(Social) Death is not the end: Resisting social exclusion due to suicide.” Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 3, 10, Dec 2015. Publisher's Version
ד"ר יניב ריינגוורץ. 2015. “Political Fragmentation and Fiscal Status: Evidence from Municipalities in Israel.” Local Government Studies, 5, 41, 2015: 774-793, April 2015. Publisher's Version
ד"ר יונתן ואנתרופולוגיה. 2015. “Exphrasis: Verbalizing Un-existing Objects in the World of Design.” Design and Culture, 7, 2: 185-202. Publisher's Version
פרופ' נורי ואנתרופולוגיה. 2015. “Appropriating Jerusalem’s Disputed Lands through Sacred Spaces: Female Rituals at the Tombs of Mary and Rachel.” Anthropological Quarterly, 3, 88.PDF icon appropriating_jerusalems_disputed_lands_through_sacred_spaces_female_rituals.pdf
פרופ' נורי ואנתרופולוגיה. 2015. “Fertility Rites, Land and the Veneration of Female Saints: Exploring Body Rituals at the Tomb of Mary in Jerusalem.” Anthropological Theory, 3, 15: 293-316.PDF icon fertility_rites_land_and_the_veneration_of_female_saints.pdf
פרופ' דן מ בינלאומיים. 2015. “The Political Legacies Of Combat: Attitudes Toward War And Peace Among Israeli Ex-Combatants.” .” International Organization , (4)69: 981-1009. Publisher's VersionPDF icon grossman_guy_devorah_manekin_and_dan_miodownik..pdf