כנס 14 לתלמידי מחקר, "פרחי מחקר" במדעי-המדינה, יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית