פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

תפיסתו של פקיד הציבור בשלטון המקומי ביחס לשיתוף ציבור כפועל יוצא של דימויו האזרחי ודימויו הבירוקרטי