פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Exphrasis: Verbalizing Un-existing Objects in the World of Design