פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Fertility Rites, Land and the Veneration of Female Saints: Exploring Body Rituals at the Tomb of Mary in Jerusalem