פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Guiding the ‘real’ Temple: The construction of authenticity inheritage sites in a state of absence and distance