פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

(The Six-Day War: The Breaking of the Middle East (Yale University Press, 2017