פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Like a bridge over troubled water: Using Facebook to mobilize solidarity among East Jerusalem Palestinians during the 2014 war in Gaza