פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Do municipal amalgamations work? Evidence from municipalities in Israel