פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Between Scripturalism and Performance: Cohesion and Conflict in the Celebration of the Theotokos in Jerusalem