פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

The influence of candidate selection methods on legislatures and legislators: Theoretical propositions, methodological suggestions and empirical evidence