פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel