פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

2011
פרופ' נורי ואנתרופולוגיה. 2011. “Between Scripturalism and Performance: Cohesion and Conflict in the Celebration of the Theotokos in Jerusalem.” Religion , 41, 4, Pp. 645-664.
2006
המחלקה לתק פרופ' תמר ליבס. 2006. “Acoustic Space: The Role of Radio in Israeli Collective History.” Jewish History, 20, 69, Pp. 69-90.
acoustic_space_the_role_of_radio_in_israeli.pdf
המחלקה לסט פרופ' גד נתן ו-Abdulhakeem A.H. Eideh'. 2006. “The analysis of data from sample surveys under informative sampling.” ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS DE MATHEMATICA, 10.
the_analysis_of_data_from_sample_surveys.pdf
המחלקה למד פרופ' גדעון רהט ופרופ' ראובן חזן. 2006. “The influence of candidate selection methods on legislatures and legislators: Theoretical propositions, methodological suggestions and empirical evidence.” The Journal of legislative studies, 12, 3-4, Pp. 366-385.
the_influence_of_candidate_selection.pdf
המחלקה לסו פרופ' גד יאיר. 2006. “Israel and the Exile of Intellectual Caliber: Local Position and the Absence of Sociological Theory.” Sociology, 40, 1, Pp. 51-69.
israel_and_the_exile_of_intellectual_caliber-_gad_yair.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “Leisure-styles and life satisfaction among recent retirees in Israel.” Ageing and Society, 26, Pp. 607-630.
leisurestyles_and_life_satisfaction_among_recent.pdf
ד"ר גלית נמרוד. 2006. “מחפשים ריגושים או שוקעים בכורסא”.
mkhpshym_rygvshym_v_shvqym_bkvrs-galit_nimrod.pdf