פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

2005
המחלקה לסו פרופ' לואיס רוניגר. 2005. “מילוט וגלות: הנמלטים מרדיפות שלטון הגנרלים בארגנטינה בשנות השבעים.” סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל, 2, ו 2004-2005: 233-264.PDF icon mylvt_vglvt-hnmltym_mrdypvt_shltvn.pdf
המחלקה למד ד"ר גייל טלשיר. 2005. “Reconceptualizing Citizenship: Third Way’s Cosmopolitanism vs. New Labour’s Renewed Nationalism.” נערך ע"י Edited Gregory T. by Papanikos. International Research on Global Affairs.PDF icon reconceptualizing_citizenship-gayil_talshir.pdf
2004
המחלקה לסו פרופ' עמליה אוליבר. 2004. “Biotechnology entrepreneurial scientists and their collaborations.” Research Policy, 4, 33: 583-597.PDF icon biotechnology_entrepreneurial_scientists.pdf
Abdulhakeem A.H. Eideh. 2004. “Fitting Time Series Models for Longitudinal Survey Data under Informative Sampling.” Journal of Statistical Planning and Inference, 9, 136: 3052-3069.PDF icon fitting_time_series_models_for_longitudinal_survey.pdf
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2004. “Sephardi Rabbinic “Openness” in Nineteenth-Century Tripoli: Examining a Modern Myth in Context.” : Jewish Religious Leadership--Image and Reality , Jack Wertheimer, ed, 2: 695-714.PDF icon sephardi_rabbinic_openness_in_nineteenth-century.pdf
המחלקה למד פרופ' יצחק גל-נור. 2004. “על המשפוט של החיים הציבוריים בישראל.” משפט וממשל , ז1, 1.PDF icon l_hmshpvt_shl_hkhyym_htsybvryym_byshrl.pdf
2003
המחלקה לסט פרופ' גד נתן. 2003. “Model-based analysis of Labour Force Survey gross flow data under informative nonresponse.”.PDF icon model-based_analysis_of_labour_force_survey_gross.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2003. “"להתפרנס או לחכות לנס: הדילמה החרדית בישראל והשתקפותה ביחסי תורה ועבודה".” נערך ע"י עמנואל סיו קפלן. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?PDF icon lhtprns_v_lkhkvt_lns-nurit_stadler.pdf
2002
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2002. “From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society.” International Social Science Review, 3: 123-137.PDF icon from_laboratory_to_field-_notes_on_studying_diversity.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2002. “Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel.” Sociology of Religion, 4, 63: 455-474.PDF icon is_profane_work_an_obstacle_to_salvation-_the_casepdf