פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

2005
PDF icon agenda_building_agenda_setting_priming_individual.pdf
המחלקה לגא פרופ' איתי פישהנדלר. 2005. “The formation and viability of a non-basin water management: The US–Canada case.” Geoforum, 36, 6, Pp. 792-804.
PDF icon the_formation_and_viability_of_a_non-basin.pdf
המחלקה למד ד"ר גייל טלשיר. 2005. “Reconceptualizing Citizenship: Third Way’s Cosmopolitanism vs. New Labour’s Renewed Nationalism.” נערך ע"י Edited Gregory T. by Papanikos. International Research on Global Affairs.
PDF icon reconceptualizing_citizenship-gayil_talshir.pdf
המחלקה לסו פרופ' לואיס רוניגר. 2005. “מילוט וגלות: הנמלטים מרדיפות שלטון הגנרלים בארגנטינה בשנות השבעים.” סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל, ו 2004-2005, 2, Pp. 233-264.
PDF icon mylvt_vglvt-hnmltym_mrdypvt_shltvn.pdf
2004
המחלקה לסו פרופ' עמליה אוליבר. 2004. “Biotechnology entrepreneurial scientists and their collaborations.” Research Policy, 33, 4, Pp. 583-597.
PDF icon biotechnology_entrepreneurial_scientists.pdf
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2004. “Sephardi Rabbinic “Openness” in Nineteenth-Century Tripoli: Examining a Modern Myth in Context.” : Jewish Religious Leadership--Image and Reality , Jack Wertheimer, ed, 2, Pp. 695-714.
PDF icon sephardi_rabbinic_openness_in_nineteenth-century.pdf
המחלקה למד פרופ' יצחק גל-נור. 2004. “על המשפוט של החיים הציבוריים בישראל.” משפט וממשל , 1, ז1.
PDF icon l_hmshpvt_shl_hkhyym_htsybvryym_byshrl.pdf
Abdulhakeem A.H. Eideh. 2004. “Fitting Time Series Models for Longitudinal Survey Data under Informative Sampling.” Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 9, Pp. 3052-3069.
PDF icon fitting_time_series_models_for_longitudinal_survey.pdf
2003
PDF icon model-based_analysis_of_labour_force_survey_gross.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2003. “"להתפרנס או לחכות לנס: הדילמה החרדית בישראל והשתקפותה ביחסי תורה ועבודה".” נערך ע"י עמנואל סיו קפלן. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?
PDF icon lhtprns_v_lkhkvt_lns-nurit_stadler.pdf
2002
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2002. “From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society.” International Social Science Review, 3, Pp. 123-137.
PDF icon from_laboratory_to_field-_notes_on_studying_diversity.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2002. “Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel.” Sociology of Religion, 63, 4, Pp. 455-474.
PDF icon is_profane_work_an_obstacle_to_salvation-_the_casepdf