פרסומי חוקרים שזכו במענקי מחקר ומלגות מטעם מכון אשכול

More

פרסומים

2005
המחלקה לגא פרופ' איתי פישהנדלר. 2005. “The formation and viability of a non-basin water management: The US–Canada case.” Geoforum, 36, 6, Pp. 792-804.
the_formation_and_viability_of_a_non-basin.pdf
המחלקה למד ד"ר גייל טלשיר. 2005. “Reconceptualizing Citizenship: Third Way’s Cosmopolitanism vs. New Labour’s Renewed Nationalism.” נערך ע"י Edited Gregory T. by Papanikos. International Research on Global Affairs.
reconceptualizing_citizenship-gayil_talshir.pdf
המחלקה לסו פרופ' לואיס רוניגר. 2005. “מילוט וגלות: הנמלטים מרדיפות שלטון הגנרלים בארגנטינה בשנות השבעים.” סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל, ו 2004-2005, 2, Pp. 233-264.
mylvt_vglvt-hnmltym_mrdypvt_shltvn.pdf
2004
המחלקה לסו פרופ' עמליה אוליבר. 2004. “Biotechnology entrepreneurial scientists and their collaborations.” Research Policy, 33, 4, Pp. 583-597.
biotechnology_entrepreneurial_scientists.pdf
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2004. “Sephardi Rabbinic “Openness” in Nineteenth-Century Tripoli: Examining a Modern Myth in Context.” : Jewish Religious Leadership--Image and Reality , Jack Wertheimer, ed, 2, Pp. 695-714.
sephardi_rabbinic_openness_in_nineteenth-century.pdf
המחלקה למד פרופ' יצחק גל-נור. 2004. “על המשפוט של החיים הציבוריים בישראל.” משפט וממשל , 1, ז1.
l_hmshpvt_shl_hkhyym_htsybvryym_byshrl.pdf
Abdulhakeem A.H. Eideh. 2004. “Fitting Time Series Models for Longitudinal Survey Data under Informative Sampling.” Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 9, Pp. 3052-3069.
fitting_time_series_models_for_longitudinal_survey.pdf
2003
model-based_analysis_of_labour_force_survey_gross.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2003. “"להתפרנס או לחכות לנס: הדילמה החרדית בישראל והשתקפותה ביחסי תורה ועבודה".” נערך ע"י עמנואל סיו קפלן. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?
lhtprns_v_lkhkvt_lns-nurit_stadler.pdf
2002
המחלקה לסו פרופ' הרווי גולדברג. 2002. “From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society.” International Social Science Review, 3, Pp. 123-137.
from_laboratory_to_field-_notes_on_studying_diversity.pdf
המחלקה לסו ד"ר נורית שטדלר. 2002. “Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel.” Sociology of Religion, 63, 4, Pp. 455-474.
is_profane_work_an_obstacle_to_salvation-_the_casepdf