Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ו (סגל אקדמי)

 

הכנת תוכנית מתאר חדשה לתוכנית עיסוויה בירושלים: תהליך של שיתוף ציבור מודר בעיר השסועה

גלית כהן בלנקשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

בתי משפט כזירה אלקטורלית

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

החלטה בירוקרטית כבעיית ניראות ציבורית: מחקר תיאורטי והשוואתי

משה מאור
המחלקה למדע המדינה

הצד האחר של טרור המתאבדים

גדעון ארן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Fertility change among immigration to Israel from Former Soviet Union

ברברה אוקון
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הנצחת עבר בעייתי: טקסי יום הזיכרון לרבין במערכת החינוך בישראל

ורד ויניצקי סרוסי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגמות בדעת הקהל הישראלי אודות סוגיות סוציו-כלכליות

מיכאל שלו
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טראומה וגוף- הקולנוע הישראלי והקולנוע הפלשתינאי על האינתיפאדה 2002-2006

רעיה מורג
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הבדלים בתהליכי רכישת מיומנויות החקר במדע היסטורי וניסויי

ג'ף דאדיק
הוראת המדעים