Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תש"ע (תואר שלישי)

 

יונתן ונטורה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אידיאולוגיה מעוצבת: עיצוב תעשייתי בראי האנתרופולוגיה

טליה שגיב
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

על קו השבר: ישראלים ממוצא עדתי מעורב

נירית תושב-אייכנר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המדינה, המעסיק והאישה-שלשה מימדים למכניזם של רגולציה המדינתית למניעת פיטורים בהריון-מקרה הישראלי

צביקה אור
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

קניה ומכירה של איברים: תפיסות מוסריות, מדיניות ומשפט בישראל

מיטל בלמס
המחלקה לתקשורת

פרסונליזציה פוליטית והטלה פרסונלית של תדמית מנהיגים בזירה התקשרות הבינלאומית

אורנית קליין-שגריר
המחלקה לתקשורת

"מחפשת קשר מחייב ויציב" – טלוויזיה ואינטראקטיביות

יפתח רון
המחלקה לתקשורת

יחסי גומלין בין נרטיבים קבוצתיים בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, נרטיבים אישיים, והשתתפות בתהליכי דיאלוג בין יהודים וערבים בישראל

אמיר גלילי
המחלקה לגאוגרפיה

"מעגלי חיים בחברת נוודים: דפוסי קבורה בקרב הבדווים בנגב כמראה לשינויים חברתיים ומרחביים 1966-1900."

יניב ריינגוורץ
המחלקה לכלכלה

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות בישראל