Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ז (תואר שלישי)

 

תהילה בלומנטל
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"רווקות דתיות אורתודוקסיות הבוחרות להפוך לאמהות ללא בן זוג: קבלת ההחלטה והשפעותיה על התפיסה העצמית והחברתית"

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"משפחות פלסטיניות שאבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000: תהליכי אבל ,טראומה וזהות"

מיה בניש-וייסמן
המחלקה לפסיכולוגיה

"עלייה האמנם? סיפורי הצלחה ואי הצלחה בעליית שנות ה-90 מרוסיה לישראל"

לורה ורטון
המחלקה למדע המדינה

"גלגוליה של אידאולוגיה חברתית, ממפלגת פועלי ארץ ישראל ועד למפלגת העבודה הישראלית 1965-1990"

קרן-אור שלזינגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"עצמיים-נוודים, שדות זהות ותודעת גבולות בחברות קונפליקטואליות , מקרה בוחן: גבולות ישראל-פלסטין כמארג חברתי"

יצחק חפוטה (חופי)
ביה"ס לחינוך

"זיקה בין כשרים טיעונים ,מושגיים ולשוניים המשוקעים בשאלות פתוחות במבחנים להערכת הישגים לבין הבנה של תלמידים בלימוד מדעים"

יעל נתיב
ביה"ס לחינוך

"נערות רוקדות- המפגש בין נעורים , גוף ומגדר בבתי ספר תיכוניים בישראל"

איתמר רדאי
החוג להיסטוריה

"בין שתי ערים: חברה , מוסדות ולוחמים ערבים בירושלים וביפו, 1948-1947"

אבישי בניש
הפקולטה למשפטים

"הפרטת שירותים חברתיים בראי המשפט-הציבורי- חקר מקרה של הפרטת מבחני הזכאות לגמלאות קיום בישראל ובעולם"

ענבל וילמובסקי
המכון לקרימינולוגיה

"מבט פמיניסטי על אלימות ב- dating בישראל"