Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ד (סגל אקדמי)

 

תמר רפופורט
ביה"ס לחנוך

"אורינות אימהית" והעצמה של נשים פלשתינאיות : תוכנית האתג"ר במזרח ירושלים

ערן רזין
המחלקה לגאוגרפיה

שונות מרחבית במעורבותם של עולי ברה"מ לשעבר בפוליטיקה המקומית

רות קלינוב ואבנר אחיטוב
המחלקה לכלכלה

השפעת שינויים במבנה המשפחה על שכרם של גברים ונשים

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

המערכת הפוליטית בישראל

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

" משפט ופוליטיקה בגיוס חובה לצה"ל"

אלון פלד
המחלקה למדע המדינה

Advancing Electronic Government :Bureaucracy, Technology and the Public Sector

איל בן ארי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החיכוך הצבאי אזרחי באינתיפדת אלאקצה: צה"ל , האוכלוסיה הפלסטינאית והאינטראקציות האלימות בינהן

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מימון פרויקט שהוגש לקרן חיצונית- תהליכי גיור בישראל של שנות האלפיים: אזרחות אתניות, ופוליטיקה של זהויות

לואיס רוניגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המילוט לישראל של נרדפי הממשל הצבאי בארגנטינה בשנים 1976-1983