Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ה (תואר שלישי)

 

מוחמד אבו נסרה

כותב דוקטורט בהנחית פרופ' עמליה אוליבר בנושא: יזמות טכנולוגית בחברה הערבית בישראל: מסע הצמיחה הכלכלית של יזמים ערביים בשדות טכנולוגים ובחברות עתירות ידע

רוית מזרחי

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' גילי דרורי בנושא: על גלובליזציה במערכת החינוך הישראלית: נקודת מבטם של הסוכנים

עמליה שחף

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' תמר אלאור בנושא: ילדי חברון 1968 – דור במקום

מאיה דה-פריס

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' יפעת מעוז בנושא: מדיה חברתית בקרב קהילות מוחלשות באזורי סכסוך עיקש: מקרה בוחן-ירושלים המזרחית

יעל פישמן-זנה י

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' אסתר שלי-ניומן בנושא: צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרות

מוטי טליאס

משטרי רגולציה וולונטריים בתחומי צרכנות ובטיחות מזון בישראל: התפתחות, סיבות והשלכות.

מיכל לבנת-לרר

כותבת דוקטור בהנחית ד"ר רענן סולוציאנו –קינן, בנושא: The Effect of Anticipated Hindsight Knowledge on Foresighted Judgment in Accountability Relations

אורי שי

ההשפעה של פרישה על תחלואה בישראל

אנטיגונה אשקר

נתינה [תרומות והתנדבות] של מיעוטים - המקרה של המיעוט הערבי בישראל