Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ה (סגל אקדמי)

 

תיקוף חיצוני של שימוש באפיוני משחק כאינדיקטורים להסתגלות פוסט טראומטית של ילדים צעירים שנחשפו לאירועי טרור

אסתר כהן
ביה"ס לחינוך

האם הסדר החובות במגזר החקלאי המשפחתי השיג את מטרתו?

אייל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

שירי ילדים מתקופת הישוב

אדוין סרוסי
מרכז לחקר המוסיקה היהודית

התוצאות הפוליטיות של שיטות בחירת מועמדים

ראובן חזן וגדעון רהט
המחלקה למדע המדינה

מדיניות החינוך בישראל: אזרחות וחינוך דמוקרטי בין תיאוריה למעשה

גייל טלשיר
המחלקה למדע המדינה

Economic and Security Voting in Israel 1949-2003:The Role of the Media

תמיר שפר
המחלקה למדע המדינה

Israel Status in the Evolving European Integration Programme - Levi Eshkol Perspective

גיא הרפז
יחב"ל ומשפטים

National Crisis and the Representation of Civil Society: Israeli Television News Coverage of Suicide Bombings 2001-4

פול פרוש
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

תפקיד העמימות בניסוח אמנות סביבתיות: ההסכם בין ישראל וירדן והשלכותיו להסכמי מים עתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית

איתי פישהנדלר
המחלקה לגיאוגרפיה

השתקפותה של הסביבה בשיח התכנוני בישראל

ערן פייטלסון
המחלקה לגיאוגרפיה

"החוזה המגדרי" בישראל- שינויים לאורך זמן

מיכל פרנקל
מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה