Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ז (תואר שלישי)

 

מסורתיים רוחניים: ההתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים כשיח אזרחות פוסט-חילוני

 

אסף ליבוביץ

יקומים מקבילים: הגורמים המשפיעים על מימושו של ערך כבוד האדם במערכת הבריאות בישראל

אסף גפן

מסורתיים רוחניים: ההתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים כשיח אזרחות פוסט-חילוני

הגר חג'ג' ברגר

פופוליזם כצורת שיח בהקשר הישראלי : פוליטיקאים, תקשורת וצה"ל

נעמה וייס-יניב

Civic Consciousness in Times of Emergency- Battle Missives in the IDF 1948-2014

נטע גל-נור

בין המדומיין לקונקרטי – חוויה של מקום והתמקמות בעידן הגלובלי דרך מקרה הבוחן של תיירות התנדבותית

נטע כהנא

 

השפעת ייצוג נשים על תפקוד הרשויות המקומיות

 

עודד סטקלוב

 

מסורתיים רוחניים: ויסות אמפתיה בין-קבוצתית בחברה הישראלית כאמצעי ללכידות חברתית

יוסי חסון

 

היתוך בחום נמוך: יחסים בין-עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים

הילה בהרד