Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ד (תואר שלישי)

 

לאה אונגר
ביה"ס לחנוך

תפיסות הורים עולים מאתיופיה את חינוך ילדיהם בבית ובגן בישראל

דפנה שרב
ביה"ס לחנוך

פניית מתבגרים לעזרה מהורים ומאנשי מקצוע

יפעת חן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"נשים באמצע"- הוספת תפקיד הליווי של בן משפחה מאושפז , לריבוי תפקידיה של האישה

בת כצמן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

תוצאות ביניים של טיפול בקשישים נפגעי אלימות

שלהבת משומר-עטר
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מאפיינים אישים של הילד, המשפחה והמוסד כמנבאים תפקוד פסיכו-חברתי וחינוכי של ילדים ובני נוער בפנימיות שיקומיות וטיפוליות

ירון ארגז
המחלקה לגאוגרפיה

תרומת ההשקעה הציבורית בפיתוח תשתית ענף התיירות לצמיחה כלכלית אזורית בישראל

צפריר גזית
המחלקה לגאוגרפיה

התנהגות סביבתית כאינטראקציה בין מרחבים סביבתיים

יסקוביץ שרון
המחלקה למדע המדינה

זכויות חברתיות ותמורות במדינת הרווחה בישראל ,1985-2000

דבי בביס
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאחדות עולי אמריקה הלטינית- דינמיקה של ארגון וולנטרי בהגירה ובקליטה

אבי שושנה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ביוגרפיות אלטרנטיביות, על הבניות מחדש של ה"עצמי האמיתי" בקרב בוגרי/ות הפנימייה "למחוננים טעוני טיפוח" ובקרה אחיהם/ן אשר התחנכו בבית המשפחה

ורד מדר
החוג לפולקלור

שירת נשים תימניות: שפת הגוף והגוף כשפה

אופיר ממן
החוג לתיאטרון

תל"ם תיאטרון למעברות, הדינמיקה בין המרכז לפריפריה בשדה יצירתה של תרבות לאומית