Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ח (תואר שלישי)

 

 

נתנאל פישר
המחלקה למדע המדינה

הגיור בשירות המדינה- מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן

שרה זלצברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות, גברים מרקע חרדי

רחל ורצברגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

כשעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית בארץ ישראל.

ארי אנגלברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הציונות הדתית ובעיית הרווקות המתמשכת.

מיכל קראבל- טובי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חליפת זהויות: בין סוביקט למדינה בגיור אורתודוכסי במדינת ישראל.

נור בר-און
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בין תיירות להגירה – סיפורי חיים של ישראליים צעירים שחיים בהודו.

שי לביא
המחלקה לגיאוגרפיה

גיאוגרפיה הסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה בוחן.

מורן ירחי
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

המאבק על מסגור הטרור בתקשורת הזרה, מחקר בדיפלומטיה פוליטית.

יחזקאל עמיאור
המחלקה להסטוריה של עם ישראל

שורשיו והתפתחותו של המשק המעורב בהתיישבות בארץ ישראל.

אורית יעקב
ביה"ס לחינוך

המיועדים החדשים: ההבניה של חיי ייעוד רוחני בן זמנינו – המקרה של מטפלים רוחניים.